Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Kultury

Kopernika 45, 95-015 Głowno

Przejdź do treści

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
z dnia 23 października 2014

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/243/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głownie

 

zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 1/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacji Wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego podpisania.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie

 

Urszula Zawadzka

Informacje

Liczba wyświetleń: 214
Utworzono dnia: 26.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

Historia publikacji

  • 26.09.2022 15:39, Administrator
    Edycja strony: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
  • 26.09.2022 15:36, Administrator
    Dodanie strony: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie