Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Kultury

Kopernika 45, 95-015 Głowno

Przejdź do treści

Udostępnianie informacji publicznej

 Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona

 • pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku

 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną

 • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów; organy te maja obowiązek zapewnić środki lokalowe lub techniczne do wykonywania tego prawa

 • nie stosuje się praktyki zamieszczania w BIP odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej na wniosek.

Informacje

Liczba wyświetleń: 136
Utworzono dnia: 23.01.2023

Historia publikacji

 • 23.01.2023 09:35, Administrator
  Edycja strony: Udostępnianie informacji publicznej
 • 23.01.2023 09:35, Administrator
  Dodanie strony: Udostępnianie informacji publicznej