Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury

O instytucji

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie to samorządowa instytucja kultury Gminy Miasta Głowna, która oferuje możliwość spędzania wolnego czasu i rozwoju w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej organizując zajęcia artystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, konkursy czy imprezy plenerowe.


Cele i zadania

1. Celem działalności MOK jest przygotowanie i pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

2. MOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

3. Do podstawowych zadań MOK należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
2) inicjowanie i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i pracy środowiskowej;
3) organizowanie i prowadzenie działalności zespołów tanecznych, muzycznych, wokalnych, folklorystycznych, teatralnych itp.;
4) prowadzenie zajęć, sekcji i kół zainteresowań artystycznych;
5) prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizację przedstawień teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań artystycznych oraz koncertów;
6) prezentowanie dorobku artystycznego poprzez organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
7) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
8) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
9) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
10) tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
11) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz akcji społecznych realizujących cele MOK;
12) prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej.

4. MOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi stowarzyszeniami i fundacjami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Nasza placówka

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 2 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny