Zespół taneczny GOLD funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie ponad 16 lat. W zespole tańczą dzieci i młodzież od 6 do 15 lat (obecnie ponad 100 osób w sześciu grupach tanecznych). Doskonalą swoje umiejętności taneczne pod okiem trenerki/choreografki Agnieszki Waszkiewicz, która w układach wykorzystuje wiele technik tanecznych tj. modern, disco, jazz, taniec ludowy itp. tworząc inscenizację taneczną lub teatr tańca. Osiągnięcia zespołu poparte nagrodami i wyróżnieniami były również podstawą do uhonorowania naszej choreografki Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury” w 2016 roku.