Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa   Narodowego wszelkie sprawy niewymagające fizycznego kontaktu (wejścia na teren placówki) winny być załatwiane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej i poczty e-mail.

  Osoby wchodzące do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie (MOK) i przebywające na terenie placówki winny zachować następujące środki ostrożności:
1.   Każda   osoba   wchodząca   do   MOK   powinna   zdezynfekować   dłonie oraz założyć maseczkę ochronną.
2.   Na   teren   MOK   mogą   wchodzić   tylko   osoby   zdrowe   bez   objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.
3. Rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć w wieku przedszkolnym (zasada jedno   dziecko   –   jeden   rodzic   lub   opiekun)   mogą   wchodzić   do   przestrzeni wspólnej budynku MOK (hol) i przebywać w niej pod warunkiem zachowania 2-metrowego dystansu.
4.   Inne   osoby   z   zewnątrz   mogą   przebywać   jedynie   w   miejscach   do tego wyznaczonych, wyłącznie w celu załatwienia konkretnej sprawy wymagającej fizycznej obecności oraz za zgodą pracownika MOK.
5. Wykluczone jest wchodzenie do budynku MOK więcej niż jednej osobie w celu załatwienia konkretnej sprawy.
6. Kontakt telefoniczny z MOK pod nr: 42 7191143; poczta: Miejski Ośrodek Kultury   w   Głownie   ul.   Kopernika   45,   95-015   Głowno;   poczta   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.