Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Rekomendacje wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów „mają jeden zasadniczy cel - zachęcenie urzędników do pisania prostym językiem” - streściła we wprowadzeniu intencję publikacji Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby Cywilnej.

Napisali te rekomendacje urzędnicy dla urzędników. We wstępie wyjaśniają, dlaczego obywatele potrzebują prostego języka i obalają dwa dość powszechne mity. Pierwszy, że urzędnicy źle piszą, bo mają niskie kompetencje językowe. I drugi, że to obywatele mają niskie kompetencje językowe i coraz gorzej radzą sobie z czytaniem ze zrozumieniem.

To nieprawda! Nasze społeczeństwo nie znalazło się na intelektualnej równi pochyłej. Potrzebujemy nowego języka z powodów cywilizacyjnych. Po pro- stu zalewa nas zbyt wiele informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Informacje te pisane są zazwyczaj stylem z czasów spokojnego życia na informacyjnej pustyni. Dziś obywatel (każdy, bez względu na wykształcenie) potrzebuje pism urzędowych w wersji light, potrzebuje językowej diety.

Opracowanie Komunikacja pisemna podpowiada, jak pisać językiem prostym i zrozumiałym, co wcale nie oznacza, że infantylnym.

Choć poradnik napisany jest dla urzędników, warto by stał się lekturą każdego wydawcy serwisu internetowego, każdego administratora, każdego redaktora, każdego autora.