Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Informacja dla wszystkich - europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe - Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, aby ułatwić rozumienie informacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Standardy to lista zasad, które pomagają robić różne rzeczy prawidłowo i w ten sam sposób.

W części pierwszej autorzy skupiają się na ogólnych standardach przygotowania informacji łatwej do czytania i zrozumienia. W części drugiej przedstawiają standardy dotyczące informacji pisemnej. Część trzecia mówi o standardach informacji elektronicznej, a więc dotyczy między innymi stron internetowych. W części czwartej prezentowane są standardy dotyczące informacji wideo, a w części piątej informacji dźwiękowej.

Broszura została przetłumaczona i wydana staraniem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Ścieżki edukacji dorosłych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.