Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W każde piątkowe popołudnie pracownia plastyczna jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń miejscowych artystów, a w poniedziałki, zwartki i piątki od godz. 15:00 do 18:00 służy dzieciom i młodzieży, a od 18:30 do 21:00 dorosłym.

Pracownia zajmuje się przede wszystkim podstawą rysunku i malarstwa,

  • perspektywa, proporcje, światłocień,
  • różne techniki plastyczne, takie jak pastel, grafika, farby olejne.

W pracowni powstają kompozycje obrazów ojelnych, budowa blejtramu, gruntowanie podobrazia. Organizowane są zajęcia warsztatowe przygotowujące uczniów do egzaminów z rysunku i malarstwa do szkół średnich i wyższych.

Zajęcia w pracowni prowadzi instruktor plastyk Ryszard Artysta-Malarz.

Przez cały rok w pracowni funkcjonuje wystawa naszego plastyka Ryszarda Artysty-Malarza, która chętnie jest odwiedzana przez wielu miłośników malarstwa olejnego. Sam autor chętnie udostępnia swoje prace zwiedzającym i wiele z nich przekazuje od lat na liczne aukcje charytatywne.

W ciągu całego roku przygotowywanych jest kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w Domu Kultury w Naszej Gminie. Stałą częścią są wystawy poplenerowe przy współpracy z innymi ośrodkami kultury w naszym regionie.